Fundusz Osiedlowy 2022 Nadodrze – podsumowanie

Konsultacje Funduszu Osiedlowego na Nadodrzu trwały od 14.03.2022 do 15.04.2022. Kwota przewidziana dla Nadodrza w edycji 2022/23: 1.342.151,26 zł. Zasady Funduszu Osiedlowego i informacje o konsultacjach zostały umieszczone m.in. na stronie internetowej, fanpage RO, stronie www.nadodrze.wroclaw.pl, gablotach osiedlowych oraz w biurze RO.

SPOSOBY KONSULTOWANIA:
1. Spacery z mieszkańcami: 21.03.2022 i 28.03.2022
2. Konsultacyjne spotkania w formie warsztatowej: 4.04.2022 i 11.04.2022
3. Ankiety do wypełnienia w wersji papierowej i elektronicznej
4. Pisemne zgłoszenia do Funduszu Osiedlowego, niezależne od ankiety, przyjmowane w formie papierowej lub elektronicznej
5. Zgłoszenia mieszkańców podczas dyżurów RO

PROMOCJA KONSULTACJI:
Informacji o konsultacjach były umieszczone na profilu Rady Osiedla Nadodrze na portalu Facebook, na grupach osiedlowych (5) działających na portalu Facebook, w gablotach osiedlowych, na stronie https://www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacje-funduszu-osiedlowego-2022-nadodrze oraz na stronie www.nadodrze.wroclaw.pl. Ankiety były rozdawane również podczas spotkań senioralnych. Dodatkowo na profilu Rady Osiedla raz w tygodniu prowadzone były krótkie filmy na żywo, przypominające o trwających konsultacjach.

UCZESTNICY:
Łączna liczba uczestników konsultacji: 366 osób, w tym 224 osoby wypełniły ankietę w wersji elektronicznej, 38 osób w wersji papierowej, w spacerach wzięło udział 16 osób, w spotkaniach warsztatowych 8, dodatkowo złożono, jako wniosek do Funduszu Osiedlowego, petycję podpisaną przez 80 osób.

ZGŁOSZONE PROJEKTY:
Lista projektów z ankiety wg ilości otrzymanych głosów, od najwyższej do najniższej:

  • remont chodnika ul. Jedności Narodowej
  • remont chodnika wraz z dodaniem zieleni ul. Mieszczańska
  • remont chodnika ul. Słowiańska
  • remont chodnika ul. Ptasia
  • remont chodnika ul. Św. Wincentego
  • odnowienie muralu “Brama do Nadodrza”
  • remont chodnika ul. Jagiellończyka
  • remont chodnika ul. Trzebnicka
  • remont chodnika ul. Bp. Tomasza


Dodatkowe propozycje zgłoszone przez mieszkańców osiedla:
chodniki:
– remont chodnika przy ul. Roosevelta
– remont chodnika przy ul. Paulińskiej
– remont chodnika przy ul. Rydygiera (numery parzyste)
– chodnik na ul. Ołbińskiej
– chodnik na pl. Św. Macieja 2
– chodnik ul. Ptasia/Srocza
zieleń:
– zieleń ul. Myśliwska
– zieleń w Parku Mieszczańskim
– drzewa/zieleń na ulicach: B. Chrobrego, Św. Wincentego, Łokietka, Rydygiera, Słowiańska, Pomorska
– strefa zieleni i odpoczynku przy ul. Pomorskiej 15/17a
– nasadzenia drzew wzdłuż rzeki przy ul. Mieszczańskiej
inne:
– postawienie kontenera ESK w parku Mieszczańskim
– remont podwórka przy ul. św. Wincentego
– remont podwórka przy ul. Słowiańskiej
– kosze na śmieci na chodnikach i narożach, również z podziałem na segregację odpadów
– ekrany wyciszające wokół parku Staszica
– ogrodzenie wybiegu dla psów w parku Staszica
– spowalniacze ruchu na ul. Dmowskiego, Chrobrego i Trzebnickiej
– naprawa nawierzchni we wnętrzu podwórzowym ul. Kurkowa/Otwarta
– naprawa nawierzchni we wnętrzu podwórzowym ul. Prusa/Jedności Narodowe/Kilińskiego/Poniatowskiego
– naprawa oświetlenia we wnętrzu podwórzowym ul. Trzebnicka/Św. Wincentego/Jagiellończyka/Niemcewicza
– światła, pasy na skrzyżowaniu Rydygiera/ Brodatego
– montaż luster: Trzebnicka (lustra przy wyjeździe z bramy), Dubois obok Biedronki (przy wyjeździe z bramy)
– znaki „Posprzątaj po swoim psie” w parkach i na skwerach i kosze/woreczki na kupy
– Plac Staszica/biskupa Tomasza – miejsce na rowery
– wiaty rowerowe i wózkownie na podwórkach- odnowienie malowideł na kolorowych podwórkach
– wprowadzenie zakazu karmienia chlebem i wyrzucania jedzenia na trawniki i chodniki
– montaż tabliczek z kodami QR i opisem historycznych miejsc Nadodrza
– poprawienie i obniżenie studzienki w podwórku Paulińska 4/8
– marina kajakowa dla mieszkańców Nadodrza przy LO 3

Przedstawione powyżej zgłoszenia zostaną przeanalizowane i wycenione (szacunkowy koszt) przez Zarząd Osiedla Nadodrze i odpowiednie komisje Rady Osiedla Nadodrze. Zgodnie z zasadami Funduszu Osiedlowego Rada Osiedla może złożyć do realizacji w ramach Funduszu Osiedlowego dowolną liczbę inwestycji osiedlowych z zastrzeżeniem, że ich szacowana łączna wartość nie może przekroczyć 150% kwoty przypadającej na dane osiedle. Podczas majowego posiedzenia samorządu osiedla, radni osiedlowi podejmą ostateczną decyzję o wyborze zadań inwestycyjnych i ich priorytetyzacji.

Notatka: link

Fundusz Osiedlowy 2022 Nadodrze – podsumowanie
Przewiń na górę